MOLY SLIP molybdénový řezný olej

Kód produktu: AD1997
Cena s DPH: 225,06 Kč
Cena bez DPH: 186,00 Kč
Počet kusů skladem: 12
Dostupnost: Skladem
  • Výrobce: MOLY SLIP

DOPORUČUJEME !!!

Mazivo pro obrábění kovů za extrémně vysokých tlaků
koncentrovaný roztok, obsahující unikátní, v oleji rozpustnou molybdenovou složku spolu s aditivy zamezujícími "svařování" materiálů za extrémně vysokých tlaků.

Vlastnosti:

Úkolem maziv určených pro obráběcí a tvářecí nástroje je redukce tření a tím i vzniku tepla, které má jinak za následek deformace obrobků a nepřesnost výroby, stejně jako ztrátu výkonu, vedoucí ke snížení produkce (nelze použít vyšších rychlostí a kontinuálních technik výroby). Pro přesné porozumění funkce MWF je třeba si uvědomit, že MFW vytváří ochranný povlak molysulfidu MoS, který má vysoce kluzné vlastnosti a současně odolnost vůči extrémním tlakům. Tento povlak odolává i velkým tlačným silám vytvářeným pracovním nástrojem. Tam, kde zpracováváme kovy, které jsou relativně křehké, a snadno obrobitelné, většinou nebývají zásadní problény. Na druhé straně tam, kde zpracováváme houževnaté oceli a tažné, vláčné materiály, lze pozorovat výrazné zvýšení řezných tlaků. To může mít za následek hromadění materiálu na ostří nástroje s následným váznutím a přehříváním. To samozřejmě vede k zrychlenému otupení řezného nástroje a kumulaci problémů. U vysoce houževnatých materiálů, nerezavějících ocelí a pod. doprovodné jevy jako je místní kalení v důsledku vysoké teploty a vznik povrchové mazlavé vrstvy mají velice rychle za následek přehřívání a nepřesnost výroby, pokud nejsou provedena včasná opatření. Povlak MoS na ostří nástroje vytváří vysoce kluzný povrch usnadňující krájení materiálu a tím i výrazné snížení generovaného tepla, tedy zlepšení pracovních podmínek řezného nástroje. Přirozeně, že řezné kapaliny jsou používány vždy, když je to možné, aby odváděly teplo z obrobku i nástroje. Pokud ale použijeme aditivum MoS, je problém tepla řešen současně ze dvou pohledů - odvod tepla a současně snížení tření - což dává výrazně vyšší záruky úspěchu. V praxi se ukázalo, že u např.nerezových ocelí lze dosáhnout dramatických zvýšení řezných rychlostí a přesnosti obrábění. Nezanedbatelné nejsou ani úspory na prodloužení životnosti obráběcích nástrojů.

Aplikace:

MWF by měl být nanášen přímo na řezný nástroj nebo obrobek tam, kde dochází k obrábění či tváření.
Jeho aditiva pro vysokotlaké podmínky pomáhají zamezovat svařování a obrábět houževnaté kovy a lehké slitiny.
MWF je zvláště užitečný pro frézování, broušení závitů, protahování, řezání vnitřních závitů a výrobu ozubených kol.
Tam, kde se používá minerální řezný olej, lze použít příměs MWF v množství 5 až 25%.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Vzhled: olivově zelená kapalina explozivita: ne
Vůně: borovice oxidační vlastnosti: ne
spec.hmotnost: 1,004 Při 20°C rozpustnost ve vodě: ne
zápalná teplota: 250°C
hořlavost: LEL 15,5 (% objemu ve vzduchu při 25°C), UEL 66,4% (dle EH40)